නිස්කලංකව ජීවත් වීමට කැමති ඔබ සදහා අග

Published by Ashen 2021-10-12 10:10:30 Gampaha, Veyangoda

Rs 5,600,000

පර්චසය ලක්ෂ 03 ක් වන වේයක්ගොඩ කළගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේ පර්චස් 18 ක ඉඩම සමග අංග සම්පූර්ණ නිවස.

🔴ඉඩමේ පමනක් වටිනාකම ලක්ෂ 54 කි
🔴අංග සම්පූර්ණ වැඩ නිමකල නිවස
🔴ඉදිරිපස varandah, සාලය,කෑම කාමරය,විශාල කාමර 2, මුළුතැන්ගෙය පැන්ට්‍රි කබඩ් ගසා ඇත,පිටතින් නාන කාමරය සකසා ඇත.
🔴ජනෙල් දොරවල් සියල්ල කොස් ලීයෙන් සාදා ඇත.
🔴සිවිලිම ගසා ඇත.
🔴නිවස ඉදිරිපස සහ පිටුපස හොදින් ඉඩකඩ සහිතය.
🔴නුවර පාරට 1.5 km, වේයන්ගොඩ නගරයට 2km.
🔴වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහෙන මාර්ගයේ ඉඩම පිහිටා ඇත.
🔴ජලය සහ තෙකලා විදුලිය.
🔴වත්තේ පීදුනු කොස්ගස් 3 ක් ඇත.
🔴නිවස වටා එයාපෝට් දැල ගසා ඇත.
🔴වැඩිකලක් පාවිච්චි නොකල නිවසකි.

පැමින පරික්ෂා කර බලා මිල ගනන් සාකච්චා කරගත හැකිය.
හදිසියේ විකිනේ..

Contact

Houses
Size (S.F) : 18 pu
Bed Rooms : 2
Bath Rooms : 1
Address : Kalagedihena veyangoda
For sell
Gampaha, Veyangoda
Save ad as favorite
Ad ID : 4983
views : 74

Do you need advertise with us?

Advertise with us