ඔකඳ Flora

Published by Tharindi Wijesinghe 2020-06-22 12:06:17 Gampaha, Kiribathgoda

Rs 35,000

එන්න අපි එක්ක එකතු වෙලා ඔබේ wedding එක plan කරන්න.

🌼ඔයා කැමති විදිහටම ඔයාගේ theme එකට wedding එක plan කරල දෙන්න අපට පුලුවන්.

🌼wedding planning සමග
ඔබගේ විවාහ මංගල සියලු කටයුතු අප විසින්ම සිදු කර දෙන්නම්
💐Wedding Decoration
💐 පෝරු
💐සෙටි බැක්
💐 Wedding car decorations
💐 පොල්තෙල් පහන
💐 කිරි කල / champagne set
💐 Cake structures
💐අශ්ටක
💐ජයමංගල ගාථා
💐කැවිලි මේසය
💐 උඩරට නැටුම් කණ්ඩායම්
💐 Bridle , Bridesmaids bouquets

💯💯 සම්පූර්ණ පැකේජය රු. 110,000 සිට

Contact: 0789516725
0770555255
Shop : 161/1/A/1 Sapugaskanda Road, Makola
(ඔබත් අදම පැමිණ ඔබගේ පැකේජය වෙන් කරවා ගන්න. කොන්දේසි සහිතයි )

Contact

For sell
Gampaha, Kiribathgoda
Save ad as favorite
Ad ID : 3405
views : 265

Do you need advertise with us?

Advertise with us